İllik hesabat (2016)

Cəmi daxil olmuş vəsait: 273, 621 AZN

Cəmi xərclər: 403, 098 AZN

Mübadilə kursu (30.04.2016): 1 GBP = 2.2083 AZN