İllik hesabat (2015)

Cəmi daxil olmuş vəsait: 186, 678 AZN

Cəmi xərclər: 120, 863 AZN

Mübadilə kursu (30.04.2015): 1 GBP = 1.6171 AZN