Illik hesabat (2014)

Cəmi daxil olmuş vəsait: 215, 806 AZN

Cəmi xərclər: 471, 916 AZN

Mübadilə kursu (30.04.2014): 1 GBP = 1.3197 AZN