İllik hesabat (2013)

Cəmi daxil olmuş vəsait: 505, 566 AZN

Cəmi xərclər: 450, 273 AZN

Mübadilə kursu (30.04.2013): 1 GBP = 1.2149 AZN