İllik hesabat (2012)

Cəmi daxil olmuş vəsait: 509,492 AZN

Cəmi xərclər: 396,300 AZN

Mübadilə kursu (30.04.2015): 1 GBP = 1.6171 AZN