Təmiz Dünya” Qadınlara Yardım İctimai Birliyi

Təşkilatın təsisçiləri haqqında məlumat :

Təsisçinin adı, soyadı, atasının adı: Mehriban Zeynalova

Əlaqə telefonları: (+994 12) 408-56-96, 511-34-15

Elektron poçt ünvanı: tamizdunyasu@gmail.com

Dövlət qeydiyyatı haqqında məlumat (əgər dövlət qeydiyyatı yoxdursa, o zaman təşkilatın təsis olunduğu tarixi qeyd etməli):

Dövlət qeydiyyatına alınma tarixi (gün, ay, il): 29 Sentyabr 2006-ci il
Dövlət qeydiyyatını təsdiq edən sənədin nömrəsi: 1106-Q14-2228

Təşkilatın məqsəd və vəzifələri:
Аzərbаycаn Rеspubliкаsının vətəndаşlаrı оlаn qаdınlаrın hüquq və аzаdlıqlаrını qоrumaq, vətəndаş cəmiyyəti quruculuğundа qаdınlаrın кişilərlə bərаbər iştirакınа nаil оlmаq, оnlаrı müхtəlif stеrоtiplər və коmplекslərdən аzаd olmasına yardım etməklə, onların bаcаrıq və qаbliyyətlərini inкişаfı istiqamətində dövlət və qeyri dövlət qurumlarlar uğurlu əməkdaşlıq həyata keçirmək.

Təşkilatın fəaliyyət istiqamətləri:

İnsan alveri qurbanlarına yardım, məiət zorakılığı qurbanlarına yardım, zorakılığa məruz qalmış qadın və uşaqlara müvəqqəti sığınacağın təqdim edilməsi, HİV/AİDS üzrə zərərin Azaldılması.

Təşkilata üzvlük və hal-hazırda üzvlərinin sayı:
İctimai Birliyin Nizamnaməsini qəbul edən, 18 yaş həddində olan hər bir şəxs Mərkəzin üzvü ola bilər. Mərkəzdə üzvlərin bərabər hüquqluğu təmin olunur və onlar Mərkəzin bütün işlərində yaxından iştirak edə bilər.
İctimai Birliyin ofisləri nəzərə almaqla, üzvlərinin sayı 500 nəfərdir.

Təşkilatın strukturu və idarəetmə orqanları:
İctimai Birliyin ali orqanı Ümumi Yığıncaq, icra orqanı isə İdarə Heyətidir. Mərkəzə rəhbərliyi Sədr həyata keçirir.
İctimai Birliyin öz işini effektiv qurmaq baxımından bir sıra proqramlar yaratmışdır. Mərkəzdə inzibati işçiləri də nəzərə almaqla 19 nəfər daimi işçi çalışır.

Təşkilata hal-hazırda rəhbərlik edən şəxs:
Soyadı, adı, atasının adı: Mehriban Zeynalova Heydərəli qızı
Əlaqə telefonu: 012 408 56 96
Şəxsi elektron poçt ünvanı: tamizdunyasu@gmail.com

“Təmiz Dünya” Qadınlara Yardım İctimai Birliyiın fəaliyyət оrqanları:
Müхtəlif prоblеmlərin həllində iştirak еtmək üçün “Təmiz Dünya” Qadınlara Yardım İctimai Birliyi хüsusi yeni xidmət sahələri təsis еtmişdir. Hər bir xidmət sahələri müəyyən maraqlar və prоblеmlər ətrafında müvafiq prоblеmlərin həllinə yönəldir.

“Təmiz Dünya” Qadınlara Yardım İctimai Birliyi aşağıdakı xidmətlər fəaliyyət göstərir :

İnsan alveri qurbanları üçün Reabilitasiya və Reinteqrasiya Mərkəzi
Ailədə zorakılıq qurbanları üçün Müdaxilə Mərkəzi
 Psixoloji Mərkəz
 Təlim və metodik Mərkəz
Beynəlxalq Əlaqələr və İnformasiya Mərkəzi
Zorakılığa məruz qalmış qadınlar üçün Hüquq Klinikası
Qaynar xətt xidməti
Qadınlar üçün mini əmək birjası
HİV/ AİDS- Zərərin azaldılması

 

Mükafatlar :

1. “Təmiz Dünya” Qadınlara Yardım İctimai Birliyinə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi ilə səmərəli əməkdaşlığa görə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən Fəxri Fərman təqdim edilmişdir.
2. Milli QHT Forumu və Azərbaycan Miqrasiya tərəfindən İnsan alverinə qarşı mübarizə sahəsində 2010- ci ilin ən yaxşı QHT adlna layiq görülüb.
3. Lady Radio tərəfindən 2012- ci ildə Qadın problemlərinin həll istiqamətində göstərdiyi əzmkarlığa görə Diplom