Erkən Müdaxilə

13 region: 2016-cı ildən etibarən 1006 uşaq bu xidmətdən faydalanmışdır.

Erkən müdaxilə 0-6 yaş arası uşaqlar üçün nəzərdə tutulan və xüsusilə, 0-3 yaş arası uşaqlara yönələn xidmətlər toplusudur. Erkən müdaxilədə əsas diqqət kıçık yaşlı uşaqların əsasən həyatın ilk illərində formalaşmağa başlayan əsas bacarıqları öyrənmələrinə yardım etməyə yönəlir. Bu bacarıqlara aşağıdakılar daxildir:

• Fiziki (əl uzatmaq, yuvarlanmaq, iməkləmək və gəzmək);.
• Qavrama (düşünmək, öyrənmək, problem həll etmək);
• Ünsiyyət (danışmaq, dinləmək və anlamaq);
• Sosial/emosional (oynamaq, özünü təhlükəsiz və xoşbəxt hiss etmək);
• Özünəxidmət (yemək, geyinmək).

Əgər körpənin, yaxud uşağın yuxarıda qeyd olunan sahələrdən hansısa birində əlilliyi və ya inkişaf ləngiməsi varsa, həmin uşaq dərhal mütəxəssis yardımı almalıdır, çünki onun ilkin bacarıqları öyrənmə prosesi tipik uşaqlardan daha uzun çəkə bilər. Erkən müdaxilə xidmətlərinə nümunə:   

 • Skrininq və funksional qiymətləndirmələr
 • Fərdi konsultasiyalar və qrup məşğələləri  
 • Təməl ünsiyyət və  nitq  dəstəyi
 • Ailə üçün məsləhət və təlimlər
 • Qidalanma ilə bağlı məsləhət
 • Erqoterapiya
 • Fizioterapiya
 • Oyun terapiyası

UŞAĞIN İNKİŞAFDAN QALMASINA İŞARƏ EDƏ BİLƏCƏK ƏLAMƏTLƏR:

• Yüksək səslərə reaksiya vermirsə
• Hərəkətdə olan əşyalara baxmırsa
• İnsanlara gülümsəmirsə
• Əllərini ağzına aparmırsa
• Uşaq arxası üstə uzanmış vəziyyətdə baş orta xətt üzərində deyilsə
• Qarnıüstə uzanmış vəziyyətdə başını qaldırmağa cəhd etmirsə
• Başını saxlamağa cəhd etmirsə

• Hərəkət edən əşyaları izləmirsə
• İnsanlara gülümsəmirsə
• Başını tam düzgün saxlaya bilmirsə
• Səslər cıxarmırsa və ya qığıldamırsa
• Əlinə verilən əşyaları ağzına aparmırsa
• Pəncələr sərt səth üzərində olduğu zaman ayaqlarına dirənmirsə
• Bir və ya hər iki gözünü bütün istiqamətlərdə hərəkət etdirməkdə çətinlik çəkirsə

• Əli catan məsafədə olan oyuncağı götürmək üçün əlini uzatmırsa
• Ətrafdakı ona qayğı göstərən insanlara reaksiya vermirsə
• Ətrafdakı səslərə reaksiya vermirsə
• Əşyaları ağzına aparmaqda çətinlik çəkirsə
• Körpə səsləri çıxarmırsa ( ah,eh, oh)
• Bütün tərəflərə doğru yuvarlana bilmirsə
• Səslə gülmürsə
• Çox gərgin, dartılmış əzələləri varsa
• Çox yumşaq , boş , tonussuz əzələlərə malikdirsə

• Pəncələrini yerə qoyub , bədən ağırlığını ayaqlarının üzərinə sala bilmirsə
• Oturmursa
• Qığıldamırsa ( mama, baba, dada)
• “Cit-do” kimi oyunlar oynamırsa
• Öz adına reaksiya vermirsə
• Yaxın insanları tanımırsa
• İşarə ilə göstərilən yerə baxmırsa
• Oyuncaqları bir əlindən digər əlinə keçirmirsə

• İməkləmirsə
• Ayaqüstə durmursa
• Gizlədilmış əşyanı tapmağa cəhd etmirsə
• “Mama”, “ata” kimi tək-tək sözlər demirsə
• Baş yırğalama, əl çalma kimi hərəkətləri təkrar etmirsə
• Əşyaları barmaqla göstərmirsə
• Əvvəllər olan bacarıqlarını itirirsə

• Basqalarına əşyaları işarə ilə göstərmirsə
• Gəzə bilmirsə
• Tanış olan əşyaların funksional təyinatını bilmirsə
• Başqalarını təqlid etmisə
• Söz ehtiyyatı artmırsa
• Söz ehtiyyatı 6 sözdən çox deyilsə
• Qulluq edən şəxs və ya anası otağı tərk etdikdə bunu hiss etmir və ya fikir vermirsə
• Əvvəllər olan hansısa bacarığını indi itirmişdirsə

• 2 sözlü cümlələrdən istifadə etmirsə
• Bəzi əşyaların nə üçün istifadə edildiyini bilmirsə, məs: diş fırçası, telefon, çəngəl və s
• Fəaliyyət və sözləri təqlid edə bilmirsə
• Sadə göstərişləri yerinə yetirə bilmirsə
• Normal yeriyə bilmirsə
• Əvvəllər olan hansısa bacarığını indi itirmişdirsə

• Tez-tez yıxılır və ya pilləkan çıxmaqda çətinlik çəkirsə
• Nitqi çətin anlaşılırsa
• Sadə oyuncaqları istifadə edə bilmirsə
• Cümlələrlə danışmırsa
• Sadə göstərişləri başa düşmürsə
• Əvvəllər olan hansısa bacarığını indi itirmişdirsə

• Yerində hoppana bilmirsə
• Cızma qara etməkdə çətinlik çəkirsə
• İnteraktiv oyunlara maraq göstərmirsə
• Digər uşaqlara maraq göstərmirsə və ya ailədən olmayan insanlara reaksiya göstərmirsə
• Ona tez-tez danışılan və sevdiyi nağılı təkrar danışa bilmirsə
• 3 hissəli göstərişləri yerinə yetirə bilmirsə
• Eynilik və müxtəliflik anlayışı yoxdursa
• “Mən” və “sən” sözlərini düzgün istifadə edə bilmirsə
• Aydın danışmırsa
• Əvvəllər olan hansısa bacarığını indi itirmişdirsə

• Zəngin emosiyalar nümayış etdirə bilmirsə
• Qeyri-adi davranışlar nümayiş etdirirsə (aqressivlik, utancaqlıq, səbəbsiz kədər)
• Aktiv deyilsə
• Bir fəaliyyətdə 5 dəqiqədən artıq fokuslaşmaqda problemi varsa, asanlıqla diqqəti yayınırsa
• İnsanlara əlaqəyə girmir və ya səthi əlaqəyə girirsə
• Nəyin real ç nəyin təxəyyül olduğunu fərqləndirə bilmirsə
• Oyunlar və fəaliyyətlərində müxtəliflik yoxdursa
• Ad, soyadını deyə bilmirsə
• Sözləri cəmdə və keçmiş zamanda düzgün istifadə edə bilmirsə
• Gündəlik fəaliyyətlər və baş vermiş hadisələr barədə danışa bilmirsə
• Şəkil çəkə bilmirsə
• Dişlərini fırçalaya, əllərini yuya və qurulaya, paltarlarını dəstəksiz soyuna bilmirsə
• Əvvəllər olan hansısa bacarığını indi itirmişdirsə

NƏ EDƏ BİLƏRSİNİZ:

 • Bir valideyn kimi siz uşağınıza hamıdan yaxşı bələdsiniz. Əgər uşağınız öz yaşına uyğun inkişaf etmirsə və ya uşağınızın oynamasında, nitqində, hərəkətlərində hər hansı bir problem müşahidə edirsinizsə,  uşaq həkiminə və ya tibb bacısına müraciət edin. Öz müşahidələrinizi onlarla bölüşün . Gözləyərək vaxt itirməyin!
 • Həkimə getməmişdən öncə öz müşahidələrinizi və suallarınızı yazın. Qəbul zamanı bütün bunları həkimlə bölüşün.  Həkimdən uşağınızın inkişafını daha dəqiq qiymətləndirmək üçün sizi skrininq testlərə yönləndirməsini rica edin. Həkimin sizə verdiyi məsləhətləri yazın.Onun dediklərini başa düşdüyünüzə  əmin olun.
 • Yaşadığınız ərazidə müraciət edə biləcəyiniz  hansı   xidmətlərin  və ya mütəxəssislərin olması barədə məlumat  toplayın
 • Yaşadığınız ərazidə olan Uşaq İnkişafı mərkəzlərinə, İcma əsaslı Reabilitasiya mərkəzlərinə uşağınızın inkişaf geriliyi olub olmamasının müəyyənləşdirilməsi üçün müraciət edin

Düzgün inkişaf edən uşaq nə edir:

Sosial/ Emosional
• İnsanlara gülümsəyir
• Öz özünü sakitləşdirə bilir: əllərini ağzına gətirməklə və barmağını əmməklə
• Anasına baxmağa çalışır

Nitq/ Ünsiyyət
• Səslər cıxarır
• Başını səsə doğru çevirir

Qavrama
• Sifətlərə diqqət yetirir
• Gözləri ilə əşyanı izləməyə başlayır və müəyyən məsafədən insanları müəyyənləşdirir
• Darıxanda qışqırmağa , ağlamağa başlayır

Hərəkət/ fiziki inkişaf
• Başını saxlayır
• Ayaq və əllərini aktiv hərəkət etdirir

Sosial /Emosional
• İnsanların üzünə gülümsəyir
• İnsanlarla oynayır, oyunu dayandırdıqda ağlayır
• Gülümsəmək kimi sadə üz mimikalarını və hərəkətləri təqlid edir

Nitq/ Ünsiyyət
• Qığıldamağa başlayır
• Eşitdiyi səsləri təkrar edir
• Ağrı, yorğunluq və s hissləri müxtəlif səslərlə ifadə edir

Qavrama
• Razı və ya narazı olduğunu sizə bildirir
• Ona göstərilən sevgiyə cavab verir
• Bir əllə oyuncağı götürür
• Əllərini və gözlərini birlikdə istifadə edir: oyuncağa baxır və onu götürür
• Bir tərəfdən digər tərəfə hərəkət edən əşyaları gözləri ilə izləyir
• Sifətlərə yaxından baxır
• Tanış insanları taniyir və müəyyən məsafədə olan əşyalara baxır

Hərəkət/ fiziki inkişaf
• Başını saxlayır
• Ayaq pəncələri sərt səthin üzərində olduqda ayaqlarını yerə basır
• Qarnıüstə vəziyyətdən arxasıüstə yuvarlanır
• Oyuncağı əlində saxlayaraq silkələyir
• Əllərini ağzına aparır
• Qarnıüstə uzanmış vəziyyətdə dirsəklərinə dayanır

Sosial/ Emosional
• Tanış və yad üzləri ayırd edir
• Başqaları ilə xüsusilə valideynləri ilə oynayır
• Başqa insanların emosiyalarına cavab verir, çox vaxt sevincli olur
• Güzgüdə özünə baxmağı xoşlayır

Nitq/ Ünsiyyət
• Səslərə səs çıxarmaqla cavab verir
• Qığıldayır
• Öz adına reaksiya verir
• Razı və ya narazı olduğunu bildirmək üçün səslər çıxarır
• Samit səsləri söyləməyə başlayır: “m”, “b”

Qavrama
• Ətrafında olan əşyalara baxır
• Əşyaları ağzına aparır
• Əli çatan məsafədə olan əşyaları götürməyə cəhd edir
• Əşyaları bir əlindən o biri əlinə ötürməyə cəhd edir

Hərəkət/ Fiziki inkişaf
• Hər iki istiqamətə yuvarlanır
• Dəstəksiz oturmağa cəhd edir
• Ayaqüstə qoyduqda bədən ağırlığını ayaqlarının üzərinə salaraq bədənini yırğalayır
• Arxa arxaya və ya önə sürünür

Sosial /Emosional

 • Tanış olmayan insanlardan qorxur
  • Sevimli oyuncaqları var
  Nitq/ ünsiyyət
  • “Yox” sözünü anlayır
  • Müxtəlif səslər çıxarır “mamamama”, “baabaaaba”
  • Başqalarının jestlərini və səslərini təkrarlayır
  • Barmaqla göstərir

Qavrama
• Yerə düşən əşyanı gözlə izləyir
• O gördüyü halda sizin gizlətdiyiniz əşyanı axtarır
• “Cit do” oynayır
• Əşyaları ağzına aparır
• Əşyaları ehtiyatla bir əlindən o biri əlinə ötürür
• Baş və göstərici barmaqla kiçik əşyaları: noxudu, lobyanı götürür
Hərəkət/ Fiziki inkişaf
• Dəstəkdən tutaraq ayaqüstə dayanır
• Oturaq vəziyyətə keçir
• Ayaqüstə qalxmağa cəhd edir
• İməkləyir

Sosial/Emosional
• Tanış olmayan insanlardan utanır və ya onlara hirslənir
• Ana və ya ata onun yanından getdikdə ağlayır
• Sevimli əşyaları və ya oyuncaqları var
• Bəzi situasiyalarda qorxu nümayiş etdirir
• Nağıla qulaq asmaq istəyəndə kitabı sizə gətirir
• Diqqəti cəlb etmək üçün səsləri və ya fəaliyyətləri təkrarlayır
• Geyindirən zaman əllərini və qollarını hərəkət etdirir
• “Cit- do” kimi oyunlar oynayır

Nitq/ ünsiyyət
• Deyilən sadə xahişlərə reaksiya verir
• Sadə jestlərdən istifadə edir. Məs: başını yelləməklə “yox” deyilirsə, və ya əllərini yelləməklə“sag ol –sag ol” deyilirsə
• Səs tonunu dəyişməklə səslər çıxarır
• “mama”, “ dada” “uh-oh” kimi frazalar istifadə edir
• Sizin dediyiniz sözləri təkrar etməyə çalışır

Qavrama
• Əşyaları müxtəlif yollarla tədqiq etməyə çalışır: silkələməklə, atmaqla, döyəcləməklə
• Gizlədilmiş əşyanı asanlıqla tapır
• Adlandırılan şəkli düzgün göstərir
• Jestləri təkrarlayır
• Əşyalardan düzgün istifadə etməyə başlayır: fincandan içir, darağı saç daramaq üçün istifadə edir
• Iki əşyanı bir birinə vurur
• Əşyaları qutuya qoyur və qutudan çıxarır
• Göstərici barmaqla göstərir
• “Topu tut” kimi sadə göstərişləri yerinə yetirir

Hərəkət/ Fiziki inkişaf
• Dəstəksiz oturaq vəziyyətə keçir
• Ayaqüstə özü qalxır, tutaraq yan yana gəzir
• Dəstəksiz bir neçə addım atır
• Dəstəksiz ayaqüstə durur

Sosial/ Emosional
• Tanış insanlara xoş münasibət göstərir
• Tanış olmayan insanlardan qorxur
• Sadə yamsılama hərəkətləri edir , məs: gəlinciyi yedizdirmək
• Tanış olmayan situasiyalarda qayğı göstərən şəxsdən dəstək istəyir
• Maraqlı olan əşyaları böyüklərə göstərməyə çalışır
• Böyük onun yaxınlığında olduğu halda sərbəst oynayır

Nitq/ Ünsiyyət
• Tək-tək , sadə sözləri istifadə edir
• “Yox” deyir və başını silkələməklə də bunu bildirir
• Istədiyi şeyi başqasına göstərir

Qavrama
• Bəzi əşyaların nədən ötrü istifadə edildiyini bilir . Məs: telefon, fırça, qaşıq
• Başqalarının diqqətini cəlb etməyə çalışır
• Gəlinciklərə və oyuncaq heyvanlara maraq göstərir. Məs: onları yedirtməklə
• 1 bədən hissəsini göstərir
• Cızma qara edir
• Hec bir jestlə göstərilməyən 1 mərhələli göstərişləri yerinə yetirir. Məs: “otur” deyəndə oturur

Hərəkət/ fiziki inkişaf
• Sərbəst yeriyir
• Pilləkanla yuxarı qalxır
• Qaça bilir
• Oyuncaqları əlində daşıyaraq yeriyə bilir
• Onu soyunduran zaman özü də soyunmağa cəhd edir
• Fincandan içir
• Qaşıqla yeyir

Sosial /Emosional

 • Böyükləri və özündən böyük uşaqları təqlid edir
  • Başqa uşaqlarla birlikdə olmaq onda çaşqınlıq yaradır
  • Gunbəgün daha çox müstəqillik göstərir
  • Dikbaşlıq və tərslik edir ( “Etmə” dediyin hərəkəti edir)
  • Əsasən digər uşaqlardan ayrı oynayır

Nitq/Ünsiyyət
• Adlandırılan şəkli və ya əşyanı göstərir
• Tanış insanların və bədən hissələrinin adlarını bilir
• 2 -4 sözdən ibarət cümlə qurur
• Sadə göstərişlərə riayət edir
• Kitabda əşyalara işarə edərək göstərir

Qavrama
• Soruşduqda əşyanı və ya şəkli göstərir
• Formaları və rəngləri qruplaşdırır
• Tanış kitablardan/ nağıllardan olan cümlələri tamamlayır
• Sadə təsəvvüredici oyun oynayır
• 4 və daha artıq kubikdən ibarət qüllə qurur
• 1 əlindən digərinə nisbətən daha çox istifadə etməyə başlayır
• 2 hissəli göstərişləri yerinə yetirir, məs: ayaqqabını götür və şkafa qoy
• Şəkilli kitabda şəkilləri adlandırır

Hərəkət/ fiziki inkişaf
• Barmaqları ucunda dayanır
• Topu təpiklə vurur
• Qaça bilir
• Dəstəksiz divana dırmaşır və divandan düşür
• Topu başının üzərindən yuxarıya atır
• Düz xətt və dairə çəkir

Sosial /Emosional

 • Boyüklərin və başqa uşaqların etdiklərini təkrarlayır
  • Ondan istənilmədikdə belə yoldaşlarına qayğı və sevgi nümayiş etdirir.
  • Oyun zamanı növbə gözləyir
  • Ağlayan yoldaşına yardım göstərir
  • “Mənimki”, “səninki” kimi anlayışları başa düşür
  • Müxtəlif emosiyaları nümayış etdirə bilir.
  • Gündəlik rutində mühüm dəyişikliklərin olması çaşqınlığa səbəb olur
  • Geyinir və soyunur

Nitq / Ünsiyyət
• 2 və 3 mərhələdən ibarət göstərişləri yerinə yetirir
• Ona çox tanış olan əşyaları adlandıra bilir
• “İçində”, “üstündə”, “altında” sözlərinin mənalarını anlayır
• Adını, soyadını və cinsini söyləyir
• Dostlarının adını soyləyir
• Mən , sən, biz, məni kimi əvəzliklərdən düzgün istifadə edir və bəzi sözləri cəmdə istifadə edir(məs: it lər, maşınlar və s)
• Əksər hallarda tanış olamayan insanların başa düşəcəyi şəkildə aydın danışır
• 2 və ya 3 cumləni dalbadal istifadə etməklə dialoqa girə bilir

Qavrama
• Düymələri çıxarıla bilən hissələri olan oyuncaqlarla oynaya bilir
• Gəlincik, oyuncaq heyvanlarla və insanlarla təsəvvüredici oyunlar oynayır
• 3-4 hissədən ibarət pazlı yığır
• “2” sayının nəyi ifadə etdiyni anlayır
• Təqlid edərək dairə çəkir
• 6 və daha çox kubikdən qüllə qurur
• Qapının dəstəyini çevirə bilir

Hərəkət/ fiziki inkişaf
• Yaxşı dirmaşır
• Asanıqla qaça bilir
• 3 təkərli velosipedin pedallarını fırlayır
• Hər ayağını bir pilləyə qoymaqla pilləkəni qalxır və düşür

Sosial / emosional

 • Yeni fəaliyyətlər etməkdən həzz alır
  • Ana və ata rolunu oynayır
  • Təsəvvüredici oyunlarda çox kreativdir
  • Daha çox digər uşaqlarla oynayır, nəinki öz-özünə
  • Əksərən nəyin real və nəyin qeyri-real olduğunu söyləyə bilmir
  • Xoşuna gələn və ona maraqlı olan hadisələr/ əşyalar barədə danışır
  Nitq/ Ünsiyyət
  • Qrammatikanın əsas qaydalarına tabe olaraq danışır məs: “o”, “sən”, “biz” kimi sözləri yerində istifadə edir
  • Yadında qalan mahnıları oxuyur
  • Nağıl danışır
  • Ad və soyadını deyə bilir

Qavrama
• Bəzi rəngləri və rəqəmləri adlandırır
• Sayır və sayma anlayışı var
• Vaxt anlayışı var
• Hekayənin ardicillığını yadında saxlayır
• Eynilik və müxtəliflik konsepsiyasını anlayır
• 2 və ya 4 bədən hissəsindən ibarət insan şəkli çəkir
• Qayçıdan istifadə edir
• Bəzi böyük hərfləri təqlid edərək yazır
• Kart oyunları oynayır
• Kitabda/oxunan nağılda daha sonra nə baş verəcəyi barədə fikirlərini söyləyir

Hərəkət/ fiziki bacarıqlar
• Hoppanır
• Bir ayağı üzərində 2 saniyə dayanır
• Ona atılan topu əksər hallarda tutur

Sosial /Emosional

 • Dostlarının xoşuna gəlmək istəyir
  • Dostlarını məmnun etmək istəyir
  • Qaydalara tabe olur
  • Mahni oxumaq, rəqs etməyi xoşlayır
  • Cinslər ( kişi, qadın) barədə məlumatlıdır
  • Real və ya təxəyyülün məhsulu olduğunu bilir
  • Daha müstəqildir( ancaq hələ də böyüklərin dəstəyinə ehtiyacı var)

Nitq bacarıqları
• Aydın danışır
• Bütöv cümlələrdən istifadə edərək nağıl danışır
• Gələcək zamandan istifadə edərək danışır
• Adını və ünvanını söyləyir

Qavrama
• 10 və daha çox əşyanı saya bilir
• 6 bədən hissəsindən ibarət insan şəkli çəkə bilir
• Bəzi hərfləri və rəqəmləri yaza bilir
• Üçbucaq və ya başqa geometric fiqurları təkrarlayaraq çəkə bilir
• Gündəlik istifadə edilən əşyalar məs: pul və ya ərzaqlar barədə məlumatları bilir

Hərəkət/ fiziki bacarıqlar
• Bir ayağı üzərində 10 saniyə və daha artıq dayana bilir
• Hoppanır
• Mayallaq aşa bilir
• Çəngəl və qaşıqdan istifadə edir, bəzən bıçaqdan da
• Özü ayaqyolundan istifadə edə bilir
• Sürüşə və dırmaşa bilir

UAFA 2013-cü ildə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş Erkən Müdaxilə üzrə Klinik Protokolun hazırlanması üçün İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi ilə birgə işləyib. Bu, 2016-ci ildən bəri UAFA-nın 13 regionda həyata keçirdiyi Erkən Müdaxilə proqramının əsası  oldu.  

Biz post-sovet ayırma və təcridetmə siyasətinin   müasir, inteqrasiya siyasəti ilə əvəzlənməsini dəstəkləyirik.  

UAFA-nın erkən müdaxilə fəaliyyətləri:

• 2005-ci ildə Bakının Yasamal rayonu, həmçinin Gəncə və Xaçmazda, müvafiq olaraq, 5, 10 və 11 saylı Uşaq Poliklinikalarında erkən müəyyənləşdirmə və müdaxilə üzrə təlimlər keçirilib.
• 2007-2010-cu illər ərzində Uşaq Nevroloji Xəstəxanasında Erkən Müdaxilə Mərkəzi fəaliyyət göstərib.
• 2008-ci ildə Bakıda Birləşmiş Krallıq, ABŞ və Gürcüstandan olan ekspertlərin iştirakı ilə Erkən Müdaxilə üzrə Beynəlxalq Konfrans təşkil edildi.
• 2011-ci ildə Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi tərəfindən təşkil edilən İşçi Qrupu və UAFA-dan olan mütəxəssislər 0-6 yaş arası uşaqlarda inkişaf ləngimələrinin aşkarlanması, əlilliyin qarşısının alınması və ya azaldılmasında onlara kömək etmək məqsədilə Uşaq Mərkəzlərində çalışan tibbi heyət, pediatrlar, neanatoloqlar, nevroloqlar üçün “ Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların müəyyənləşdirilməsi üzrə Klinik Protokol” hazırlayıb.
• 2016-cı ildən etibarən Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyilə UAFA tərəfindən 13 regionda “Azərbaycanda Erkən Müdaxilə Xidmətlərinin Təşkili” layihəsi tətbiq edilir (Qobustan, Hacıqabul, Ağsu, Şirvan, Kürdəmir, Ucar, Ağdaş, Yevlax, Şəmkir, Goranboy, Samux, Tovuz, Ağstafa). Layihə Cənubi Qafqaz Boru Kəməri (CQBK) üzrə Sosial İnvestisiya Proqramının bir hissəsidir.